Full Version Big Size Seal, ซีลขนาดใหญ่, ซีลเครื่องเพรส, AIDA, KOMATSU, IHI, HITACHI

www.222parts.com > Article

Big Size Seal, ซีลขนาดใหญ่, ซีลเครื่องเพรส, AIDA, KOMATSU, IHI, HITACHI Date : 2017-04-14 14:29:40

ฺBig Size Seals, ซีลขนาดใหญ่


จำหน่ายและเน้นผลิต ซีลเครื่องจักรขนาดใหญ่ Ø ID 600 MM - 1,500 MM

สินค้าในหมวดนี้เป็นงานผลิตค่ะ (MADE TO ORDER) เป็นซีลเฉพาะงาน

ลูกค้าที่ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่

เช่น KOMATSU PRESS LINE 800 TON, KOMATSU PRESS LINE 500 TON,

KOMATSU 500 TON(E2S 500 –MF), IHI PRESS LINE 300 TON, HITACHI และอื่น...

เราตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตออกมาทุกๆตัวอย่างละเอียด

โดยเน้นวัสดุที่มีคุณภาพ สเป๊คและขนาดที่ถูกต้อง

(***เพื่อประสิทธิภาพการนำไปใช้งานของซีลขนาดใหญ่ เราจะผลิตเป็นแบบวงเต็มๆ ไม่มีการต่อ***)

โดยเราให้ความสำคัญกับการนำไปใช้งานได้ เมื่อสินค้าไปถึงมือลูกค้าแล้ว

จะต้องใช้งานได้ทันที จะต้องไม่มีงานแก้ไขอีก ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากลูกค้ารายใหม่ๆที่สนใจมา ณ. ที่นี้

คือกรุณาให้รายละเอียดของงานให้มากที่สุด เช่น DRAWING, ตัวอย่างอะไหล่เดิม

หรือทางเรายินดีไปวัดหน้างานจริงถึงที่

ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในทุกๆกรณีค่ะ


เนื่องจากเป็นงานผลิต ราคาจึงขึ้นอยู่กับจำนวน, ขนาด, และประเภทของเนื้อยาง

โดยไม่มีกำหนดจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำค่ะ

ระยะเวลาการผลิตจะมีลงระบุแจ้งลูกค้าอย่างชัดเจนในใบเสนอราคาค่ะ

(ส่วนชิ้นงานเดิมที่เคยสั่งแล้ว สั่งครั้งต่อไปใช้ระยะเวลาภายใน 3 วันค่ะ)

จากผลงานที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับ เปิด VENDOR กับเรามาแล้วหลายราย

รวมทั้งบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำ ที่ยอมรับคุณภาพสินค้าของเราด้วยเช่นกัน

การทำงานจะมีการเก็บข้อมูลและสเป๊คชิ้นงานของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เพื่อไม่ให้เสียเวลา และความถูกต้องในการสั่งผลิตครั้งต่อๆไป

กรณีเครื่อง Break Down หรือลูกค้าไม่มีสแปร์

ทางเราจะผลิตซีลด่วน, อะไหล่ด่วน ส่งให้เป็นกรณีพิเศษค่ะตัวอย่างซีลขนาดใหญ่ และซีลสั่งทำอื่นๆ ค่ะ

ความคิดเห็น